SzómagyarázatTransz
Olyan kifejezés, amelyet mind a 'transznemű', mind a 'transzszexuális' szavak rövidítésére használnak, így a beszélőtől függ, hogy egy adott szövegben pontosan melyiket érti alatta. Mivel a nyugati aktivizmusban egyre kevésbé használják a 'transzszexuális' kifejezést a különböző kritikák és annak korlátozósága miatt, ezért a kifejezést leggyakrabban a transznemű szó rövidítésére használják. Ezen az oldalon szintén a transznemű szó rövidítésére használjuk.
Angol elnevezés(ek): trans

Transz*
Hasonló jelentése van, mint a transz szónak, de míg az alatt a köznyelvben sokszor csak a transz nőket és férfiakat értik, ennél a kifejezésnél a * arra hivatott hangsúlyt helyezni, hogy az egész transznemű közösségről beszél az írója, a nem-bináris nemű és a társadalmi normáktól radikálisan eltérő nemi önkifejezésű embereket beleértve.
Angol elnevezés(ek): trans*

Transznemű
Egy ernyőfogalom azokra az emberekre, akiknek a nemi identitása eltér a születéskor számukra kijelölt biológiai nemüktől vagy nemi önkifejezésük radikálisan különbözik a társadalmilag elvárttól. A transznemű kifejezés semmit nem mond az egyén szexuális irányultságáról; transzneműként valaki épp úgy lehet leszbikus, meleg, biszexuális, heteroszexuális, vagy más szexuális irányultságú, mint nem-transzneműként (vagyis ciszneműként). A transznemű kifejezés úgyanígy semmit sem mond az egyén hormonháztartásáról, anatómiájáról vagy hogy milyen neműnek nézik a mindennapi életben.
Angol elnevezés(ek): transgender

Transzszexuális
A transzneműhöz hasonló fogalom, azt mutatja, hogy az egyén társadalmi neme és születéskor kijelölt biológiai neme között konfliktus feszül, de azzal a többlettartalommal, hogy a transzszexuális egyén testi átmenetet szándékozik végrehajtani vagy hajtott végre hormonkezelés és/vagy műtétek segítségével. A szót legtöbbször azzal a feltételezéssel használják, hogy az egyén bináris nemű és egyik bináris társadalmi/biológiai nemből az "ellenkező" bináris biológiai nembe megy át, de a gyakorlatban akadnak nem-bináris nemű transzszexuális emberek is. A nyugati aktivizmusban egyre kevésbé használják a kifejezést a szót ért különböző kritikák és annak korlátozósága miatt (helyette a transznemű preferált), valamint mert a pornóiparban elterjedt a kifejezés használata "köztes" testű emberek tárgyiasítására.
Angol elnevezés(ek): transsexual

Transz nő
Olyan nő, akit születésekor férfinak osztottak be. Vagyis a transz nők olyan egyének, akik nőként azonosítják magukat, nőként jelenítik meg magukat, vagy nőként élnek annak ellenére, hogy a születésükkor ezzel ellentétes nemet jelöltek ki számukra.
Egyéb magyar elnevezés(ek): transznemű nő
Helytelen és sértő kifejezések: férfiként született nő, férfi testbe született nő, férfiból nő, travi, transzi, shemale, ladyboy
Angol elnevezés(ek): trans woman

Transz férfi
Olyan férfi, akit születésekor nőnek osztottak be. Vagyis a transz férfiak olyan személyek, akik férfiként azonosítják magukat, férfiként jelenítik meg magukat vagy férfiként élnek, dacára a ténynek, hogy születésükkor másmilyennek észlelték őket.
Egyéb magyar elnevezés(ek): transznemű férfi
Helytelen és sértő kifejezések: nőként született férfi, női testbe született férfi, nőből férfi
Angol elnevezés(ek): trans man

Transz múlttal rendelkező személy
Ezzel a kifejezéssel szoktak felmérésekben olyan emberekre hivatkozni, akik az átmenetük befejezése után már nem tekintik magukat transzneműnek vagy transzszexuálisnak.
Angol elnevezés(ek): person with a trans history

Transzvesztita
Olyan, általában férfi nemi identitású ember, aki időnként feminin stílusban fejezi ki a társadalmi nemét. A transzvesztita emberek lehetnek bármilyen szexuális orientációjúak és feminin nemi önkifejezésük a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül erotikus céllal történik. A transzvesztita emberek a társadalmi elvárástól radikálisan eltérő nemi önkifejezésük miatt beletartoznak a transznemű közösségbe.
A szó angol nyelvű megfelelője, a transvestite ma már elavult, akár sértő kifejezésnek is számít, helyette a crossdresser-t használják (szó szerint keresztbeöltöző-nek lehetne fordítani).
Angol elnevezés(ek): transvestite, crossdresser


Nem-bináris nemi identitások:

Nem-bináris nemű
Olyan emberek, akik nem (illetve nem kizárólag) önazonosítanak nőként vagy férfiként. A nem-bináris egy ernyőfogalom, ami alá sok különböző nemi identitás tartozik. A nem-bináris nemű emberek érezhetik úgy, hogy a nemük a nő és férfi között van, egyszerre mindkettő, semleges, a binaritástól teljesen különálló, vagy épp egyáltalán nincs nemük. Vannak olyan emberek is, akiknek neme nem állandó, hanem az idő folyamán változik.
Angol elnevezés(ek): non-binary gender

Agender
Olyan ember, aki nem tartja magát egyik nemhez tartozónak sem, úgy érzi, nincs semmilyen neme. Az agender embereknek gyakran nincs testi diszfóriájuk és sokan androgün stílusban fejezik ki a nemük.
Az agendert néha felcserélve használják a neutrois-val, de míg az egy semleges jellegű nemet ír le, az agender a nem hiányára utal. Az agender embereknek ritkán van testi diszfóriája, míg a neutrois embereknek gyakrabban.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nemtelen
Angol elnevezés(ek): agender, genderless

Androgün (nemi identitás)
Olyan emberek, akik a nemüket a női és férfi nemek között lévőnek vagy a kettő keverékének érzik. Gyakran a nemi önkifejezésük is androgün stílusú.
Egyéb magyar elnevezés(ek): internemű
Angol elnevezés(ek): androgyne, intergender

Bigender
Olyan emberek, akiknek két neme van, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során egymással váltakozva.
A hasonló genderfluid identitástól eltérően a bigendernél a változás nem fokozatos, a két nem vagy egy időben van jelen, vagy élesen elkülönülve váltakoznak. Egyéb hasonló nemi identitásokhoz lásd a trigendert és a pángendert.
Angol elnevezés(ek): bigender

Genderfluid
Olyan ember, akinek a neme az idő folyamán változik kettő vagy több nem között. A változások közötti idő napoktól akár hónapokig, évekig is nyúlhat.
A hasonló bigender és trigender identitásoktól eltérően a genderfluidnál a nemek nem élesen váltanak a "végpontok" között, hanem egy fokozatosabb, köztes pontokat magába foglaló átmenet jellemző két vagy több nem között. Egy hasonló nemi identitáshoz lásd a pángendert.
Angol elnevezés(ek): genderfluid

Genderqueer
ejtsd: genderkvír vagy dzsenderkvír
Olyan ember, akinek a neme a nő és férfi binaritáson kívül áll, de a szót ezen kívül használják ernyőfogalomként, az összes binárison kívül álló identitásra. Ebben a második használatában jelentése megegyezik a 'nem-bináris'-éval.
Angol elnevezés(ek): genderqueer

Neutrois
ejtsd: nötroá
Olyan ember, akinek kifejezetten semleges a neme. A neutrois emberek gyakran prezentálnak androgün stílusban, és sokan törekednek egy semleges testet és nemi szerepet eredményező átmenetet végrehajtani.
A neutrois-t néha felcserélve használják az agenderrel, de míg az a nem hiányára utal, a neutrois egy semleges jellegű nemet ír le. Az agender embereknek ritkán van testi diszfóriája, míg a neutrois embereknek gyakrabban.
Angol elnevezés(ek): neutrois

Pángender
Olyan ember, akinek a neme sok, illetve minden nemi identitást felölel, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során egymással váltakozva.
Hasonló nemi identitásokhoz lásd a bigendert, a trigendert és a genderfluidot.
Angol elnevezés(ek): pangender

Trigender
Olyan emberek, akiknek három neme van, amelyek vagy egyszerre vannak jelen, vagy az idő során egymással váltakozva.
A hasonló genderfluid identitástól eltérően a trigendernél a változás nem fokozatos, a három gender vagy egy időben van jelen, vagy élesen elkülönülve váltakoznak. Egyéb hasonló gender identitásokhoz lásd a bigendert és a pángendert.
Angol elnevezés(ek): trigender


Fontos még tudni:

Biológiai nem
Az emberek besorolása 'nő' és 'férfi' kategóriákba a fizikai testük megítélése alapján. A biológiai nem nem rögzített, sem megváltoztathatatlan, és önmagában egyetlen kritérium (pl. nemiszervek, kromoszómák, másodlagos nemi jellegek, ivarmirigyek, hormonok, termékenység) sem határozza meg feltétlenül az egyén többi biológiai nemi jellemzőjét, így az emberek testük alapján való ilyenféle bekategorizálása véletlenszerű és lényegtelen, kivéve az olyan konkrét orvosi körülményeket, mikor az anatómia egyetlen aspektusa fontos. Ez a bináris kategorizálás figyelmen kívül hagyja az interszex emberek létezését.
Egyéb magyar elnevezés(ek): testi nem
Angol elnevezés(ek): sex

Cisznemű
Azok az emberek, akiknek a nemi identitása megegyezik a születésükkor kijelölt biológiai nemükkel. A transzneműség ellentéte, a latin 'cisz' (=ugyanazon az oldalon lévő) előtagból van képezve.
Egyéb magyar elnevezés(ek): nem-transz emberekHelytelen és sértő kifejezések: született v. bio nő/férfi, „igazi” v. „normális” nő/férfi
Angol elnevezés(ek): cisgender

Cisznormativitás
Az a hiedelem, hogy minden ember cisznemű valamint hogy ciszneműnek lenni az "alap", "normális" módja egy egyén létezésének. A cisznormativitás erősen áthatja a szélesebb társadalom nézeteit és hozzájárul a transzfób bűncselekmények és diszkrimináció létezéséhez, megnehezíti a transz emberek hivatalos- és testi átmenethez való hozzáférését, valamint egyenlő hozzájutásunkat a különféle társadalmi szolgáltatásokhoz (pl. oktatás, egészségügyi ellátás).
Angol elnevezés(ek): cisnormativity

Ciszszexizmus
Olyan előítélet és hiedelmek, amelyek szerint a cisz emberek eredendően felsőbbrendűek a transz emberekhez képest, arra hivatkozva, hogy a cisz emberek neme igazibb, természetesebb, stb. A cisz emberek kényelmét fontosabbnak tartja, mint a transz emberek testi épségét és emberi méltóságát.
Angol elnevezés(ek): cissexism

Nemi identitás
Az egyén belső érzése, tudata a saját neméről. Ez lehet férfi, nő, vagy nem-bináris nemi identitás, és független attól, hogy a társadalom milyen neműnek látja, illetve hogy az egyén milyen neműként sorolták be születésekor. Bármilyen testű embernek lehet bármilyen nemi identitása.
Angol elnevezés(ek): gender identity

Nemi identitászavar
Egy idejétmúlt hivatalos elnevezés a nemi diszfória tünetegyüttesének leírására. A transzneműség nemi identitászavar (gender identity disorder, GID) néven 1980-ban került be az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) c. kézikönyvbe (3. kiadás). A 2013-ban kiadott 5. kiadás a tünetegyüttest nemi diszfóriaként (gender dysphoria) említi. Az átnevezést sok transz ember támogatta, mivel úgy érezték a 'nemi identitászavar' címke patologizálja és stigmatizálja a transznemű embereket, és tovább erősíti a bináris nemi felosztás modelljét.
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) a transzneműséget és a transzszexualitást A nemi identitás zavarai c. fejezetben, F64 diagnóziskódokon tartja nyilván. Az elmúlt évek során a transzneműség betegségként történő kezeléséről komoly vita alakult ki mind az orvostudományi körökben, mind pedig a transz jogegyenlőségi mozgalmakon belül.
Angol elnevezés(ek): gender identity disorder

Interszex
Olyan személy, akinek a született biológiai nemi jellemzői (pl. nemiszervei, ivarmirigyei, másodlagos nemi jellegei, kromoszómái, hormonháztartása) nem egyértelműen "besorolhatóak", keverékei a női és férfi kategóriák jellemzőinek. Egy személy lehet, hogy csak serdülőkorban fedezi fel interszex állapotát, amikor a teste másképp változik, mint várta, vagy amikor felnőttkorban azzal szembesül, hogy terméketlen. Azokat az interszex újszülötteket, akik "eldönthetetlen" nemiszervekkel születnek, a szülők és az orvosok rendszerint beosztják az egyik bináris kategóriába, majd megműtik, hogy a testük jobban megfeleljen az adott biológiai nem sablonjának. Ez a gyakorlat egyre inkább vitatott, ahogy interszex felnőttek felszólalnak az ellen, hogy potenciálisan káros orvosi beavatkozásokon kellett keresztülmenniük a beleegyezésük nélkül. Az, hogy valaki interszex, nem mond semmit a nemi identitásáról vagy szexuális orientációjáról.
Egyéb magyar elnevezés(ek): interszexuális
Angol elnevezés(ek): intersex

Nemi önkifejezés, nemi prezentáció
Az egyén nemi identitásának a külvilág felé történő kifejezése öltözködés, hajstílus, testbeszéd, hanglejtés, stb. útján. A nemi önkifejezés nőies, férfias vagy androgün volta függ az egyén kultúrájától. Nincs helyes vagy helytelen módja annak, hogy kifejezd a nemed.
Angol elnevezés(ek): gender expression, gender presentation

Nemi rekonstrukciós, vagy nemi jelleget megerősítő műtét
A köznyelvben "A műtét", valójában több különböző lehetséges műtétet takar, ezek vaginoplasztika (hüvely kialakítása), metoidioplasztika és phalloplasztika (két technika a pénisz kialakítására) és masztektómia(mellek eltávolítása). Nem minden transznemű ember választja, vagy engedheti meg magának, hogy nemi jelleget megerősítő műtétet végeztessen. Túlhangsúlyozni ezen műtétek fontosságát az átmenet folyamatában elkerülendő.
Helytelen és sértő kifejezések: nemváltó műtét, nemi átalakító műtét, átoperálás
Angol elnevezés(ek): sex reconstruction surgery, genital reconstruction surgery

Nemi szerep
Azokat a kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a társadalom egy adott társadalmi nemhez rendel, többek között, hogy az adott nemű embernek hogyan kellene viselkednie, beszélnie, öltözködnie és gondolkodnia, valamint, hogy milyen célok felé kellene törekednie és milyen tevékenységekben kellene kitűnnie vagy örömét lelnie. A nemi szerepek száma és jellemzői társadalmanként változnak. A nyugati kultúrákban kivétel nélkül a gender bináris az uralkodó eszmerendszer.
Angol elnevezés(ek): gender role

Születéskor kijelölt biológiai nem
Annak gyakorlata, mikor a csecsemőt megszületésekor a nemi szervei kinézete alapján beosztják a női vagy férfi biológiai nemi kategóriákba. A ciszszexista társadalmi alapfeltételezés az, hogy az emberek biológiai és a társadalmi neme ugyanaz, ami a cisznemű embereknél nagyrészt igaz is, de a transznemű és interszex emberek számára sok problémát és szenvedést okoz. Egy személy a nyugati társadalmakban mindig 'születésekor nőnek beosztott' vagy 'születésekor férfinak beosztott'. Ezek a helyes kifejezések azokban a ritka esetekben, mikor egy transz ember születéskor kijelölt biológiai neméről szükséges beszélni.
Angol elnevezés(ek): sex assigned at birth

Társadalmi nem
Az egyén viszonya azokkal a identitásokkal, nemi szerepekkel és nemi önkifejezésekkel kapcsolatban, amikhez a társadalom, illetve az egyén maga nemi jelleget társít. A társadalmi nem emiatt mind társadalom-, mind egyén által meghatározott. A nem társadalmi aspektusa, a nemi szerepek kultúráról kultúrára- és a történelem során is folyamatosan változnak. A társadalmi nem egyéni vonatkozása a személy belső érzése és tudata a saját neméről, amelyet nemi identitás címkékkel tud leírni. A társadalom meghatározásainak és az egyén szubjektív érzéseinek eme keresztmetszete miatt a nem egy nagyon széles és sokszínű spektrum. A nemi önkifejezés a nem külvilág számára közölt része, kizárólag a kifejezésből azonban nem feltétlenül állapítható meg egy ember nemi identitása.
Angol elnevezés(ek): gender

Transzfóbia
Félelem, kényelmetlenség, bizalmatlanság vagy megvetés transz és transznak vélt emberek felé.
Angol elnevezés(ek): transphobia

Transznőgyűlölet
Egy kifejezés a transzfóbia és nőgyűlölet keresztmetszetére, amely azt mutatja, hogy a transz nők és egyéb transzfeminin emberek hogyan vannak gyakran több tengely mentén is elnyomva a társadalomban.
A tradicionális szexizmus meggyőződése szerint "a férfiség és maszkulinitás felsőbbrendűbbek, mint a nőség és femininitás" és az erre épülő patriarchátus és a cisz-heteró társadalom fenyegetésként látják a transz nőket. Egy elmélet szerint amiatt, mert úgy vélik hogy ők "feladják a férfiságuk, hogy alantasabb nőkké váljanak" és ezt személyes fenyegetésként élik meg a saját maszkulinitásukra-, illetve a férfiak dominanciájának egészére nézve.
A transznőgyűlölet úgy különböztethető meg a transzfóbiától, ha megvizsgáljuk hogy az adott diszkrimináció előfordul-e a születésükkor nőnek beosztott, illetve transzmaszkulin emberek felé is. Ha nem, az transznőgyűlölet.
Angol elnevezés(ek): transmisogyny

További fogalmak és forrás: Transzblog